Horsez

🇺🇸 • Credit: Code Master

Enable Code (Must Be On)9010506C 0C043870
Max Horse Condition200C0220 3C013F80
200C0224 AE210008
200C0228 03E00008
200C022C C6280008
20262084 0C030088
P1 Press L1+Select To Stop TimerD064BA42 0000FBFE
202DDE18 00000000
P1 Press L2+Select To Restart TimerD064BA42 0000FEFE
202DDE18 E6000020
Activities Menu Codes
Max Tokens200C0220 3C02000F
200C0224 3442423F
200C0228 080BB05C
200C022C AC220000
202EC164 08030088
202EC168 00400821
Max Horse Moral200C0230 24020064
200C0234 080BAFFC
200C0238 AC220000
202EBFE4 0803008C
202EBFE8 00400821
Max Horse Health200C0240 24020064
200C0244 080BB00C
200C0248 AC220000
202EC024 08030090
202EC028 00400821