WCW Nitro

Credit: Code Master, Robb, Crocc, Viper666, GameMaster

Activator 1 P1D00E5F98 00??
Activator 2 P1D00E5F99 00??
Dual Activator P1D10E5F98 ????
Activator 1 P2D00E5F9E 00??
Activator 2 P2D00E5F9F 00??
Dual Activator P2D10E5F9E ????
Enable Character Codes
Brian Adams8027D81D 0001
Bulldog8027D81F 0001
Booker T8027D821 0001
Dean Makenko8027D823 0001
Wrath8027D825 0001
Ultimo Dragon8027D827 0001
Kidman8027D829 0001
Disciple8027D82B 0001
Chris Benoit8027D82D 0001
Scott Norton8027D82F 0001
Konnan8027D831 0001
Anvil8027D833 0001
Roddy Piper8027D835 0001
Buff Bagwell8027D837 0001
Kanyon8027D839 0001
Alex Wright8027D83B 0001
Eddy Guerrero8027D83D 0001
Hammer8027D83F 0001
Stevie Ray8027D841 0001
Scotty Riggs8027D843 0001
Horace8027D845 0001
Rey Mysterio Jr.8027D847 0001
Lodi8027D849 0001
Sickboy8027D84B 0001
Disco Inferno8027D84D 0001
Ernest Miller8027D84F 0001
Barbarian8027D851 0001
Meng8027D853 0001
Fit Finley8027D855 0001
Reese8027D857 0001
Chavo Jr.8027D859 0001
La Parka8027D85B 0001
Eric Bischoff8027D85D 0001
Mean Gene8027D85F 0001
Miss Elizabeth8027D861 0001
Arn Anderson8027D863 0001
Bobby Heenan8027D865 0001
Kimberly8027D867 0001
Larry Zbysko8027D869 0001
Sonny Onoo8027D86B 0001
Mongo8027D86D 0001
Kaz Hayashi8027D86F 0001
Jimmy Hart8027D871 0001
Rick Rude8027D873 0001
Enos8027D875 0001
Psychosis8027D877 0001
Juventud Guerrera8027D879 0001
Rick Fuller8027D87B 0001
Zoomie8027D87D 0001
Jamie The Learned8027D87F 0001
Stingray8027D881 0001
Cobra8027D883 0001
Reanimator8027D885 0001
Sleep Dep Ed8027D887 0001
5 O'clock Tony8027D889 0001
Uncle Monkey8027D88B 0001
Dudeman8027D88D 0001
John8027D88F 0001
Chicken Boy8027D891 0001
Dynamite Johnny8027D893 0001
Benji8027D895 0001
Wrestling Matt8027D897 0001
Goochie8027D899 0001
Devastatomg Doriza8027D89B 0001
Veal8027D89D 0001
Miri Myque8027D89F 0001
Spice8027D8A1 0001
Whisper8027D8A3 0001
Tiger8027D8A5 0001
Fyre8027D8A7 0001
A.C. Jazz8027D8A9 0001
Chae8027D8AB 0001
Misc. Codes
Infinite Health P181229152 03E8
No Health P181229152 0000
Infinite Health P2812296BA 03E8
No Health P2812296BA 0000
Infinite Health P381229C22 03E8
No Health P381229C22 0000
Infinite Health P48122A18A 03E8
No Health P48122A18A 0000
Infinite Time Out of Ring P1812291AA 0000
Infinite Time Out of Ring P281229712 0000
Infinite Time Out of Ring P381229C7A 0000
Infinite Time Out of Ring P48122A1E2 0000
Quick Count Out P1D02291AB 0000
812291AA 0013
Quick Count Out P2D0229713 0000
81229712 0013
Quick Count Out P3D0229C7B 0000
81229C7A 0013
Quick Count Out P4D022A1E3 0000
8122A1E2 0013
Ring Modifier8127D8FC 0000
8127D8FE 00??
Control Modifier P18022913B 00??
Control Modifier P2802296A3 00??
Control Modifier P380229C0B 00??
Control Modifier P48022A173 00??
Start on Belt Match (Tournament Mode)D027D5EB 0000
8027D5EB 0009
P1 Infinite Call-InsD00E5F99 0020
81229B2E 0001
D00E5F98 0020
81229B2E 0000
P2 Infinite Call-InsD00E5F9F 0020
8122A096 0001
D00E5F9E 0020
8122A096 0000
Enable Ring Codes
1984 Ring8027D953 0001
Boudoir Ring8027D937 0001
Circus Ring8027D913 0001
Disco Ring8027D947 0001
Graveyard Ring8027D90B 0001
Hall of Mirrors Ring8027D93B 0001
Hive Ring8027D917 0001
Jungle Ring8027D94B 0001
Psyschodelic Ring8027D943 0001
Quark Ring8027D957 0001
Rec Room Ring8027D93F 0001
Slamboree Ring8027D923 0001
Souled Out Ring8027D927 0001
Spaceship Ring8027D90F 0001
Texas Ring8027D95B 0001
Turbo Ring8027D91B 0001
Wunderland Ring8027D91F 0001
Enable Cheat Modifier8127D5BA 00??
Have All Wrestlers (GS 3.0 Or Higher Needed!)50004802 0000
8127D81C 0001
P1 Character Modifier80120D43 00??
P2 Character Modifier80120D47 00??
Surprise Attacks Modifier8027D97B 00??
Match Length Modifier8028F857 00??
Ringout Time Modifier8022EE43 00??
Difficulty Modifier8027D5DB 00??
Belt Match For Second Group of PeopleD027D5EB 0000
8027D5EB 0004
Belt Match For Third and Fourth Set of PeopleD027D5EB 0000
8027D5EB 0002