Medabots AX-Metebee Version

Credit: Shimer

Enable Code (Must Be On)0000D753 000A
100002F8 0007
Have All Medals Maxed4203EC30 0063
0000000C 000C
Have All Parts4203ECC0 0001
0000007E 0004
Quick Level Gain72039650 0000
82039640 FFFF
Leader Codes
Infinite Health42010012 00FF
00000004 0002
Max Medaforce320100B0 0033
Max/Infinite Rounds8201003A 0A0A
Parts Always Charged Codes
Head82010032 0140
Left82010034 0140
Right82010036 0140
Partner Codes
Infinite Health4201032A 00FF
00000004 0002
Max Medaforce320103C8 0033
Max/Infinite Rounds82010352 0A0A
Parts Always Charged Codes
Head8201034A 0140
Left8201034C 0140
Right8201034E 0140
Have All Medals/Maxed Level/All Strategies Codes
Kabuto8203EC30 0063
Kawagata8203EC3C 0063
Mermaid8203EC48 0063
Unknown?8203EC54 0063
Spider8203EC60 0063
Bear8203EC6C 0063
Monkey8203EC78 0063
Devil8203EC84 0063
Unicorn8203EC90 0063
Phoenix8203EC9C 0063
Ghost8203ECA8 0063
Alien8203ECB4 0063