Shenmue II (Japanese)

Credit: Code Master

Enable Code (Must Be On)14D4D0BE
00000000
148E809E
00000002
Other Codes
Have Album Codes
Nozomi 11CC45B37
00000001
Nozomi 21CC05B37
00000001
Nozomi 31CCC5B37
00000001
Nozomi 41CC85B37
00000001
Nozomi 51CD45B37
00000001
Nozomi 61CD05B37
00000001
Father1CDC5B37
00000001
Hazukis1CD85B37
00000001
Friends1CE45B37
00000001
Wong1CE05B37
00000001
Xiuying1CEC5B37
00000001
Scout1CE85B37
00000001
Joy1CF45B37
00000001
Fangmei1CF05B37
00000001
Fangmei 21CFC5B37
00000001
Rod1CF85B37
00000001
Greg1C045B37
00000001
Chunyan1C005B37
00000001
All Albums1CC55B37
E070F041
E0507061
Have Collection Item Codes (Part 1)
Akira 11AC45B36
00000063
Akira 21AC05B36
00000063
Jacky 11ACC5B36
00000063
Jacky 21AC85B36
00000063
Sarah 11AD45B36
00000063
Sarah 21AD05B36
00000063
Lau 11ADC5B36
00000063
Lau 21AD85B36
00000063
Pai 11AE45B36
00000063
Pai 21AE05B36
00000063
Wolf 11AEC5B36
00000063
Wolf 21AE85B36
00000063
Jeffry 11AF45B36
00000063
Jeffry 21AF05B36
00000063
Kage 11AFC5B36
00000063
Kage 21AF85B36
00000063
Dural Silver1A045B36
00000063
Dural Gold1A005B36
00000063
Wooden Man1A0C5B36
00000063
Rent-A-Hero1A085B36
00000063
Try-Z1A145B36
00000063
Solo Wing1A105B36
00000063
Kids Akira 11A1C5B36
00000063
Kids Akira 21A185B36
00000063
Kids Jacky 11A245B36
00000063
Kids Jacky 21A205B36
00000063
Kids Sarah 11A2C5B36
00000063
Kids Sarah 21A285B36
00000063
Kids Lau 11A345B36
00000063
Kids Lau 21A305B36
00000063
Kids Pai 11A3C5B36
00000063
Kids Pai 21A385B36
00000063
Kids Wolf 11A445B36
00000063
Kids Wolf 21A405B36
00000063
Kids Jeffry 11A4C5B36
00000063
Kids Jeffry 21A485B36
00000063
Kids Kage 11A545B36
00000063
Kids Kage 21A505B36
00000063
Kids Shun Di 11A5C5B36
00000063
Kids Shun Di 21A585B36
00000063
Kids Lion 11A645B36
00000063
Kids Lion 21A605B36
00000063
Kids Dural S1A6C5B36
00000063
Kids Dural G1A685B36
00000063
Nights 11A745B36
00000063
Nights 21A705B36
00000063
Sonic 11A7C5B36
00000063
Sonic 21A785B36
00000063
Super Sonic1B845B36
00000063
Tails1B805B36
00000063
Knuckles1B8C5B36
00000063
Berk1B885B36
00000063
Bean1B945B36
00000063
Fang1B905B36
00000063
Amy1B9C5B36
00000063
Espio1B985B36
00000063
Metal Sonic1BA45B36
00000063
Eggman1BA05B36
00000063
Hang On 11BAC5B36
00000063
Hang On 21BA85B36
00000063
Hang On 31BB45B36
00000063
Hang On 41BB05B36
00000063
Hang On 51BBC5B36
00000063
Hang On G1BB85B36
00000063
Space Harrier1BC45B36
00000063
Ruber1BC05B36
00000063
Binsbein 11BCC5B36
00000063
Binsbein 21BC85B36
00000063
Binsbein 31BD45B36
00000063
B. B. Ultra1BD05B36
00000063
Pochi1BDC5B36
00000063
John1BD85B36
00000063
Kelly1BE45B36
00000063
Kuro1BE05B36
00000063
Tora1BEC5B36
00000063
Big Robin1BE85B36
00000063
Little Robin1BF45B36
00000063
Robins1BF05B36
00000063
Big Philip1BFC5B36
00000063
Little Philip1BF85B36
00000063
Philips1B045B36
00000063
Chip1B005B36
00000063
Rap1B0C5B36
00000063
Pop1B085B36
00000063
Pip1B145B36
00000063
Mary1B105B36
00000063
Pyonta1B1C5B36
00000063
Myau1B185B36
00000063
Chicken Leg1B245B36
00000063
Chao & Pian1B205B36
00000063
Ristar1B2C5B36
00000063
Alex Kidd1B285B36
00000063
Opa-opa1B345B36
00000063
Jet Opa-opa1B305B36
00000063
Poppors1B3C5B36
00000063
Goba Beach1B385B36
00000063
Aida II1B445B36
00000063
Shop1B405B36
00000063
Heavy Bomb 11B4C5B36
00000063
Heavy Bomb 21B485B36
00000063
Have Collection Item Codes (Part 2)
Heavy Bomb 31B545B36
00000063
Mobo1B505B36
00000063
Robo1B5C5B36
00000063
Bonanza Brothers1B585B36
00000063
Motor Scooter1B645B36
00000063
Delivery Moped1B605B36
00000063
Coupe 11B6C5B36
00000063
Coupe 21B685B36
00000063
Coupe 31B745B36
00000063
Coupe 41B705B36
00000063
Coupe 51B7C5B36
00000063
Hornet1B785B36
00000063
Wagon 114845B37
00000063
Wagon 214805B37
00000063
Wagon 3148C5B37
00000063
Wagon 414885B37
00000063
Truck 114945B37
00000063
Truck 214905B37
00000063
Truck 3149C5B37
00000063
Truck 414985B37
00000063
Hot Dog Truck14A45B37
00000063
Bus14A05B37
00000063
Forklift14AC5B37
00000063
Forklift No. 114A85B37
00000063
Forklift No. 214B45B37
00000063
Forklift No. 314B05B37
00000063
Forklift No. 414BC5B37
00000063
Forklift No. 514B85B37
00000063
Forklift Red14C45B37
00000063
Forklift Blue14C05B37
00000063
Crane14CC5B37
00000063
Shenmue Container14C85B37
00000063
Container14D45B37
00000063
Wooden Crate14D05B37
00000063
Anchor14DC5B37
00000063
Ferry14D85B37
00000063
Steering Wheel14E45B37
00000063
Float14E05B37
00000063
X Button14EC5B37
00000063
Y Button14E85B37
00000063
A Button14F45B37
00000063
B Button14F05B37
00000063
Cherry14FC5B37
00000063
Mini Jukebox14F85B37
00000063
Mini Slot Game14045B37
00000063
Mini QTE Title14005B37
00000063
Mini Harrier140C5B37
00000063
Mini Hang On14085B37
00000063
R-36014145B37
00000063
Mini Darts14105B37
00000063
Mini QTE141C5B37
00000063
Mini Pool14185B37
00000063
Matsayama Prize14245B37
00000063
Mitsuzuka Prize14205B37
00000063
Harrier Token142C5B37
00000063
Hang On Token14285B37
00000063
Super Ball 114345B37
00000063
Super Ball 214305B37
00000063
Super Ball 3143C5B37
00000063
Dice 114385B37
00000063
Dice 214445B37
00000063
Dice 314405B37
00000063
A Size Battery144C5B37
00000063
AAA Size Battery14485B37
00000063
Box Of Matches14545B37
00000063
Light Bulb14505B37
00000063
Hang On145C5B37
00000063
Space Harrier14585B37
00000063
VF2 Akira 114645B37
00000063
VF2 Akira 214605B37
00000063
VF2 Pai 1146C5B37
00000063
VF2 Pai 214685B37
00000063
VF2 Lau 114745B37
00000063
VF2 Lau 214705B37
00000063
VF2 Wolf 1147C5B37
00000063
VF2 Wolf 214785B37
00000063
VF2 Jeffry 115845B37
00000063
VF2 Jeffry 215805B37
00000063
VF2 Kage 1158C5B37
00000063
VF2 Kage 215885B37
00000063
VF2 Sarah 115945B37
00000063
VF2 Sarah 215905B37
00000063
VF2 Jacky 1159C5B37
00000063
VF2 Jacky 215985B37
00000063
VF2 Shun Di 115A45B37
00000063
VF2 Shun Di 215A05B37
00000063
VF2 Lion 115AC5B37
00000063
VF2 Lion 215A85B37
00000063
Kids Dural C15B45B37
00000063
Outrun15B05B37
00000063
F14-XX15BC5B37
00000063
Asphalt Cowboy15B85B37
00000063
Highway Cat15C45B37
00000063
Long Horn15C05B37
00000063
Stream Line15CC5B37
00000063
Nipponmaru15C85B37
00000063
Texas Hawk15D45B37
00000063
Wild Rose15D05B37
00000063
Mad Bull15DC5B37
00000063
Moon Light15D85B37
00000063
Have Collection Item Codes (Part 3)
Jay15E45B37
00000063
Alain15E05B37
00000063
Lina15EC5B37
00000063
Talon15E85B37
00000063
Tereshkova15F45B37
00000063
Kate15F05B37
00000063
Mat15FC5B37
00000063
Max15F85B37
00000063
Ryan15045B37
00000063
Spike15005B37
00000063
Yuki150C5B37
00000063
Temjin15085B37
00000063
Temjin Prototype15145B37
00000063
10/8015105B37
00000063
Grys-Vok151C5B37
00000063
Stein-Vok15185B37
00000063
Bal-Bados15245B37
00000063
Bal-Keros15205B37
00000063
Bal-Baros152C5B37
00000063
Fei-Yen DNA15285B37
00000063
Angelan15345B37
00000063
Apharmd S15305B37
00000063
Apharmd B153C5B37
00000063
Apharmd C15385B37
00000063
Cypher15445B37
00000063
Dordray15405B37
00000063
Specianeff154C5B37
00000063
Raiden15485B37
00000063
Fei-Yen Rna15545B37
00000063
Rei-Yen Hyper15505B37
00000063
Ajim155C5B37
00000063
Bradtos15585B37
00000063
Tangram15645B37
00000063
Flame Tree15605B37
00000063
Lighthouse156C5B37
00000063
Boat15685B37
00000063
Chinese Violin15745B37
00000063
Koto15705B37
00000063
Long Range Jet157C5B37
00000063
Chainsaw15785B37
00000063
Chine Broadsword16845B37
00000063
Snake Tortoise16805B37
00000063
White Tiger168C5B37
00000063
Phoenix16885B37
00000063
Blue Dragon16945B37
00000063
Afterburner Token16905B37
00000063
Outrun Token169C5B37
00000063
Harrier Token 216985B37
00000063
Hang On Token 216A45B37
00000063
3000 Prize16A05B37
00000063
10000 Prize16AC5B37
00000063
50000 Prize16A85B37
00000063
200000 Prize16B45B37
00000063
500000 Prize16B05B37
00000063
1000000 Prize16BC5B37
00000063
Mini AB216B85B37
00000063
Mini Outrun16C45B37
00000063
Green Stone16C05B37
00000063
Red Stone16CC5B37
00000063
Yellow Stone16C85B37
00000063
Purple Stone16D45B37
00000063
Blue Stone16D05B37
00000063
Transparent Stone16DC5B37
00000063
Moon Wolf16D85B37
00000063
Vampire16E45B37
00000063
Wing16E05B37
00000063
Jackal16EC5B37
00000063
Muecas16E85B37
00000063
Scorpion16F45B37
00000063
King16F05B37
00000063
Dragon16FC5B37
00000063
Helm16F85B37
00000063
Rose16045B37
00000063
Heart16005B37
00000063
No Smoking160C5B37
00000063
All Collection Items1AC55B36
E078F041
24943CAD
Have Item Codes
Overall Map1DC45B37
00000001
Notebook1DC05B37
00000001
Token(s)1DCC5B37
00000001
Watch1DC85B37
00000001
Sword Handguard1DD45B37
00000001
Phoenix Mirror1DD05B37
00000001
Chen Intro Letter1DDC5B37
00000001
Amulet1DD85B37
00000001
White Leaf1DE45B37
00000001
Heavens Zippo1DE05B37
00000001
Comma Shaped Bead1DEC5B37
00000001
Four Divine Beasts1DE85B37
00000001
Right Coin1DF45B37
00000001
Reverse Coin1DF05B37
00000001
Xun's Amulet1DFC5B37
00000001
Big Gold Medal1DF85B37
00000001
Big Silver Medal1D045B37
00000001
Big Bronze Medal1D005B37
00000001
Letter To Father1D0C5B37
00000001
Wulinshu1D085B37
00000001
Chawan Sign1D145B37
00000001
Zongquan Letter1D105B37
00000001
Dou Jiang Diner1D1C5B37
00000001
C. O. G. H.1D185B37
00000001
Man Mo Park 11D245B37
00000001
Man Mo Park 21D205B37
00000001
Moon Child Bldg.1D2C5B37
00000001
Honest1D285B37
00000001
White Tiger1D345B37
00000001
Snake Tortoise1D305B37
00000001
Blue Dragon1D3C5B37
00000001
Fish1D385B37
00000001
Rooster1D445B37
00000001
Phoenix1D405B37
00000001
Wild Boar1D4C5B37
00000001
Goat1D485B37
00000001
EV Key 291D545B37
00000001
EV Key 101D505B37
00000001
EV Key 461D5C5B37
00000001
EV Key 91D585B37
00000001
EV Key 181D645B37
00000001
EV Key 211D605B37
00000001
Duck1D6C5B37
00000001
All Items1DC55B37
E06F3041
E0507061
Master Kick Moves Codes
Crescent Kick1BC4DB37
00C800C8
Hold Against Leg1BD4DB37
00C800C8
Double Storm Kick1BE4DB37
00C800C8
Surplice Slash1BF4DB37
00C800C8
Brutal Tiger1B04DB37
00C800C8
Cyclone Kick1B14DB37
00C800C8
Shallow Dive1B24DB37
00C800C8
Mud Spider1B34DB37
00C800C8
Hook Kick1B44DB37
00C800C8
Shadow Raper1B54DB37
00C800C8
Heal Sweep1B64DB37
00C800C8
Dragon Spin1B74DB37
00C800C8
All Kicks1BC55B37
E06FD041
C0875038
Master Punches Moves Codes
Tiger Knuckle1DB4DB30
00C800C8
Rain Thrust1DC4DB30
00C800C8
Upper Knuckle1DD4DB30
00C800C8
Katana Mist Slash1DE4DB30
00C800C8
Big Wheel1DF4DB30
00C800C8
Backfist Willow1D04DB30
00C800C8
Mistral Flash1D14DB30
00C800C8
Twin Blades1D24DB30
00C800C8
Stab Armor1D34DB30
00C800C8
Swallow Flip1D44DB30
00C800C8
Brawling Uppercut1D54DB30
00C800C8
Lunging Strike1D64DB30
00C800C8
Counter Elbow Assault1D74DB30
00C800C8
Oblique Slam1E84DB30
00C800C8
All Punches1DB55B30
E06F9041
C0875038
Master Throws Moves Codes
Overthrow10D4DB30
00C800C8
Vortex Throw10E4DB30
00C800C8
Demon Drop10F4DB30
00C800C8
Tengu Drop1004DB30
00C800C8
Back Twist Drop1014DB30
00C800C8
Arm Break Fire1024DB30
00C800C8
Shadow Blade1034DB30
00C800C8
Hind Blow1044DB30
00C800C8
Rear Foot Sweep1054DB30
00C800C8
Serpent Coil1064DB30
00C800C8
Demon's Triangle1074DB30
00C800C8
All Throws10D55B30
E06F3041
C0875038
Misc. Codes
Infinite Money17B419F5
0000FFFF
Max Money17B4D9F5
05F5E0FF
Infinite Health1C24F497
43480000