Sega Smash Pack Volume 1

Credit: Code Master, Slab

Game Codes
Altered Beast Codes
Infinite Lives P100304EA0
00000003
Max Score P101304EA2
00009999
00304EA4
00000099
Infinite Health P100306C90
0000000C
Infinite Lives P200304EA6
00000003
Max Score P201304EA8
00009999
00304EAA
00000099
Infinite Health P200306CD0
0000000C
Start With More Health00309B87
00000014
Columns Codes
Max Level P1003065B3
00000099
Max Jewels P1013065AA
00009999
Max Score P102306FA0
99999999
All Stars P1013065A6
0000FFFF
Max Level P200306723
00000099
Max Jewels P20130671A
00009999
Max Score P202306710
99999999
All Stars P201306716
0000FFFF
Golden Axe Codes
Infinite Lives P101309BFC
00000303
Infinite Health P101309BFE
00005050
Max Magic Dwarf P10D309C02
00000200
01309C00
00000404
Max Magic Barbarian P10D309C02
00000000
01309C00
00000606
Max Magic Amazon P10D309C02
00000100
01309C00
00000909
Infinite Lives P201309C0C
00000303
Infinite Health P201309C0E
00005050
Max Magic Dwarf P10D309C12
00000200
01309C10
00000404
Max Magic Barbarian P10D309C12
00000000
01309C10
00000606
Max Magic Amazon P10D309C12
00000100
01309C10
00000909
Phantasy Star 2 Codes (Part 1)
Infinite Money013063A2
0000FFFF
Max Money023063A0
FFE05F05
Hero Codes
Infinite HP01305D82
0000E703
Max HP01305D84
0000E703
Infinite TP01305D86
0000E703
Max TP01305D88
0000E703
Level 9900305D8B
00000063
Quick Exp Gain01305D8E
0000FFFF
Max Strength01305D90
0000E703
Max Mental01305D92
0000E703
Max Agility01305D94
0000E703
Max Luck01305D96
0000E703
Max Dextrty01305D98
0000E703
Max Attack01305D9C
0000E703
Max Defense01305D9E
0000E703
Nei Codes
Infinite HP01305DC2
0000E703
Max HP01305DC4
0000E703
Infinite TP01305DC6
0000E703
Max TP01305DC8
0000E703
Level 9900305DCB
00000063
Quick Exp Gain01305DCE
0000FFFF
Max Strength01305DD0
0000E703
Max Mental01305DD2
0000E703
Max Agility01305DD4
0000E703
Max Luck01305DD6
0000E703
Max Dextrty01305DD8
0000E703
Max Attack01305DDC
0000E703
Max Defense01305DDE
0000E703
Rudo Codes
Infinite HP01305E02
0000E703
Max HP01305E04
0000E703
Infinite TP01305E06
0000E703
Max TP01305E08
0000E703
Level 9900305E0B
00000063
Quick Exp Gain01305E0E
0000FFFF
Max Strength01305E10
0000E703
Max Mental01305E12
0000E703
Max Agility01305E14
0000E703
Max Luck01305E16
0000E703
Max Dextrty01305E18
0000E703
Max Attack01305E1C
0000E703
Max Defense01305E1E
0000E703
Amy Codes
Infinite HP01305E42
0000E703
Max HP01305E44
0000E703
Infinite TP01305E46
0000E703
Max TP01305E48
0000E703
Level 9900305E4B
00000063
Quick Exp Gain01305E4E
0000FFFF
Max Strength01305E50
0000E703
Max Mental01305E52
0000E703
Max Agility01305E54
0000E703
Max Luck01305E56
0000E703
Max Dextrty01305E58
0000E703
Max Attack01305E5C
0000E703
Max Defense01305E5E
0000E703
Hugh Codes
Infinite HP01305E82
0000E703
Max HP01305E84
0000E703
Infinite TP01305E86
0000E703
Max TP01305E88
0000E703
Level 9900305E8B
00000063
Quick Exp Gain01305E8E
0000FFFF
Max Strength01305E90
0000E703
Max Mental01305E92
0000E703
Max Agility01305E94
0000E703
Max Luck01305E96
0000E703
Max Dextrty01305E98
0000E703
Max Attack01305E9C
0000E703
Max Defense01305E9E
0000E703
Anna Codes
Infinite HP01305EC2
0000E703
Max HP01305EC4
0000E703
Infinite TP01305EC6
0000E703
Max TP01305EC8
0000E703
Level 9900305ECB
00000063
Quick Exp Gain01305ECE
0000FFFF
Max Strength01305ED0
0000E703
Max Mental01305ED2
0000E703
Max Agility01305ED4
0000E703
Max Luck01305ED6
0000E703
Max Dextrty01305ED8
0000E703
Max Attack01305EDC
0000E703
Max Defense01305EDE
0000E703
Kain Codes
Infinite HP01305F02
0000E703
Max HP01305F04
0000E703
Infinite TP01305F06
0000E703
Max TP01305F08
0000E703
Level 9900305F0B
00000063
Quick Exp Gain01305F0E
0000FFFF
Max Strength01305F10
0000E703
Max Mental01305F12
0000E703
Max Agility01305F14
0000E703
Max Luck01305F16
0000E703
Max Dextrty01305F18
0000E703
Max Attack01305F1C
0000E703
Max Defense01305F1E
0000E703
Shir Codes
Infinite HP01305F42
0000E703
Max HP01305F44
0000E703
Infinite TP01305F46
0000E703
Max TP01305F48
0000E703
Level 9900305F4B
00000063
Quick Exp Gain01305F4E
0000FFFF
Max Strength01305F50
0000E703
Max Mental01305F52
0000E703
Max Agility01305F54
0000E703
Max Luck01305F56
0000E703
Max Dextrty01305F58
0000E703
Max Attack01305F5C
0000E703
Max Defense01305F5E
0000E703
More Misc. Codes
No Random Battles0130688C
00000000
Phantasy Star 2 Codes (Part 2)
Hero Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305DA8
000000??
Slot 200305DA9
000000??
Slot 300305DAA
000000??
Slot 400305DAB
000000??
Slot 500305DAC
000000??
Slot 600305DAD
000000??
Slot 700305DAE
000000??
Slot 800305DAF
000000??
Slot 900305DB0
000000??
Slot 1000305DB1
000000??
Slot 1100305DB2
000000??
Slot 1200305DB3
000000??
Slot 1300305DB4
000000??
Slot 1400305DB5
000000??
Slot 1500305DB6
000000??
Slot 1600305DB7
000000??
Nei Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305DE8
000000??
Slot 200305DE9
000000??
Slot 300305DEA
000000??
Slot 400305DEB
000000??
Slot 500305DEC
000000??
Slot 600305DED
000000??
Slot 700305DEE
000000??
Slot 800305DEF
000000??
Slot 900305DF0
000000??
Slot 1000305DF1
000000??
Slot 1100305DF2
000000??
Slot 1200305DF3
000000??
Slot 1300305DF4
000000??
Slot 1400305DF5
000000??
Slot 1500305DF6
000000??
Slot 1600305DF7
000000??
Rudo Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305E28
000000??
Slot 200305E29
000000??
Slot 300305E2A
000000??
Slot 400305E2B
000000??
Slot 500305E2C
000000??
Slot 600305E2D
000000??
Slot 700305E2E
000000??
Slot 800305E2F
000000??
Slot 900305E30
000000??
Slot 1000305E31
000000??
Slot 1100305E32
000000??
Slot 1200305E33
000000??
Slot 1300305E34
000000??
Slot 1400305E35
000000??
Slot 1500305E36
000000??
Slot 1600305E37
000000??
Amy Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305E68
000000??
Slot 200305E69
000000??
Slot 300305E6A
000000??
Slot 400305E6B
000000??
Slot 500305E6C
000000??
Slot 600305E6D
000000??
Slot 700305E6E
000000??
Slot 800305E6F
000000??
Slot 900305E70
000000??
Slot 1000305E71
000000??
Slot 1100305E72
000000??
Slot 1200305E73
000000??
Slot 1300305E74
000000??
Slot 1400305E75
000000??
Slot 1500305E76
000000??
Slot 1600305E77
000000??
Hugh Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305EA8
000000??
Slot 200305EA9
000000??
Slot 300305EAA
000000??
Slot 400305EAB
000000??
Slot 500305EAC
000000??
Slot 600305EAD
000000??
Slot 700305EAE
000000??
Slot 800305EAF
000000??
Slot 900305EB0
000000??
Slot 1000305EB1
000000??
Slot 1100305EB2
000000??
Slot 1200305EB3
000000??
Slot 1300305EB4
000000??
Slot 1400305EB5
000000??
Slot 1500305EB6
000000??
Slot 1600305EB7
000000??
Anna Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305EE8
000000??
Slot 200305EE9
000000??
Slot 300305EEA
000000??
Slot 400305EEB
000000??
Slot 500305EEC
000000??
Slot 600305EED
000000??
Slot 700305EEE
000000??
Slot 800305EEF
000000??
Slot 900305EF0
000000??
Slot 1000305EF1
000000??
Slot 1100305EF2
000000??
Slot 1200305EF3
000000??
Slot 1300305EF4
000000??
Slot 1400305EF5
000000??
Slot 1500305EF6
000000??
Slot 1600305EF7
000000??
Kain Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305F28
000000??
Slot 200305F29
000000??
Slot 300305F2A
000000??
Slot 400305F2B
000000??
Slot 500305F2C
000000??
Slot 600305F2D
000000??
Slot 700305F2E
000000??
Slot 800305F2F
000000??
Slot 900305F30
000000??
Slot 1000305F31
000000??
Slot 1100305F32
000000??
Slot 1200305F33
000000??
Slot 1300305F34
000000??
Slot 1400305F35
000000??
Slot 1500305F36
000000??
Slot 1600305F37
000000??
Shir Item/Equipment Modifier Codes
Slot 100305F68
000000??
Slot 200305F69
000000??
Slot 300305F6A
000000??
Slot 400305F6B
000000??
Slot 500305F6C
000000??
Slot 600305F6D
000000??
Slot 700305F6E
000000??
Slot 800305F6F
000000??
Slot 900305F70
000000??
Slot 1000305F71
000000??
Slot 1100305F72
000000??
Slot 1200305F73
000000??
Slot 1300305F74
000000??
Slot 1400305F75
000000??
Slot 1500305F76
000000??
Slot 1600305F77
000000??
Revenge Of Shinobi 2 Codes
Infinite Health00307EBB
00000008
Infinite Knives00307EBF
00000032
Infinite Lives00307EC1
00000003
Infinite Shield00307EC5
00000001
Shining Force Codes (Part 1)
Infinite Money01303A10
0000FFFF
Max Money01303A0E
00000F00
01303A10
00003F42
Hero Codes
Infinite HP00303A27
00000063
Max HP00303A25
00000063
Infinite MP00303A29
00000063
Max MP00303A28
00000063
Level 9900303A1D
00000063
Max Attack00303A1E
00000063
Max Defense00303A1F
00000063
Max Agility00303A20
00000063
Max Move00303A21
00000063
Mae Codes
Infinite HP00303A4F
00000063
Max HP00303A4D
00000063
Infinite MP00303A51
00000063
Max MP00303A50
00000063
Level 9900303A45
00000063
Max Attack00303A46
00000063
Max Defense00303A47
00000063
Max Agility00303A48
00000063
Max Move00303A49
00000063
Pelle Codes
Infinite HP00303A77
00000063
Max HP00303A75
00000063
Infinite MP00303A79
00000063
Max MP00303A78
00000063
Level 9900303A6D
00000063
Max Attack00303A6E
00000063
Max Defense00303A6F
00000063
Max Agility00303A70
00000063
Max Move00303A71
00000063
Ken Codes
Infinite HP00303A9F
00000063
Max HP00303A9D
00000063
Infinite MP00303AA1
00000063
Max MP00303AA0
00000063
Level 9900303A95
00000063
Max Attack00303A96
00000063
Max Defense00303A97
00000063
Max Agility00303A98
00000063
Max Move00303A99
00000063
Vankar Codes
Infinite HP00303AC7
00000063
Max HP00303AC5
00000063
Infinite MP00303AC9
00000063
Max MP00303AC8
00000063
Level 9900303ABD
00000063
Max Attack00303ABE
00000063
Max Defense00303ABF
00000063
Max Agility00303AC0
00000063
Max Move00303AC1
00000063
Earnest Codes
Infinite HP00303AEF
00000063
Max HP00303AED
00000063
Infinite MP00303AF1
00000063
Max MP00303AF0
00000063
Level 9900303AE5
00000063
Max Attack00303AE6
00000063
Max Defense00303AE7
00000063
Max Agility00303AE8
00000063
Max Move00303AE9
00000063
Arthur Codes
Infinite HP00303B17
00000063
Max HP00303B15
00000063
Infinite MP00303B19
00000063
Max MP00303B18
00000063
Level 9900303B0D
00000063
Max Attack00303B0E
00000063
Max Defense00303B0F
00000063
Max Agility00303B10
00000063
Max Move00303B11
00000063
Gort Codes
Infinite HP00303B3F
00000063
Max HP00303B3D
00000063
Infinite MP00303B41
00000063
Max MP00303B40
00000063
Level 9900303B35
00000063
Max Attack00303B36
00000063
Max Defense00303B37
00000063
Max Agility00303B38
00000063
Max Move00303B39
00000063
Luke Codes
Infinite HP00303B67
00000063
Max HP00303B64
00000063
Infinite MP00303B69
00000063
Max MP00303B68
00000063
Level 9900303B5D
00000063
Max Attack00303B5E
00000063
Max Defense00303B5F
00000063
Max Agility00303B60
00000063
Max Move00303B61
00000063
Guntz Codes
Infinite HP00303B8F
00000063
Max HP00303B8D
00000063
Infinite MP00303B91
00000063
Max MP00303B90
00000063
Level 9900303B85
00000063
Max Attack00303B86
00000063
Max Defense00303B87
00000063
Max Agility00303B88
00000063
Max Move00303B89
00000063
Anri Codes
Infinite HP00303BB7
00000063
Max HP00303BB5
00000063
Infinite MP00303BB9
00000063
Max MP00303BB8
00000063
Level 9900303BAD
00000063
Max Attack00303BAE
00000063
Max Defense00303BAF
00000063
Max Agility00303BB0
00000063
Max Move00303BB1
00000063
Alef Codes
Infinite HP00303BDF
00000063
Max HP00303BDD
00000063
Infinite MP00303BE1
00000063
Max MP00303BE0
00000063
Level 9900303BD5
00000063
Max Attack00303BD6
00000063
Max Defense00303BD7
00000063
Max Agility00303BD8
00000063
Max Move00303BD9
00000063
Tao Codes
Infinite HP00303C07
00000063
Max HP00303C05
00000063
Infinite MP00303C09
00000063
Max MP00303C08
00000063
Level 9900303BFD
00000063
Max Attack00303BFE
00000063
Max Defense00303BFF
00000063
Max Agility00303C00
00000063
Max Move00303C01
00000063
Domingo Codes
Infinite HP00303C2F
00000063
Max HP00303C2D
00000063
Infinite MP00303C31
00000063
Max MP00303C30
00000063
Level 9900303C25
00000063
Max Attack00303C26
00000063
Max Defense00303C27
00000063
Max Agility00303C28
00000063
Max Move00303C29
00000063
Lowe Codes
Infinite HP00303C57
00000063
Max HP00303C55
00000063
Infinite MP00303C59
00000063
Max MP00303C58
00000063
Level 9900303C4D
00000063
Max Attack00303C4E
00000063
Max Defense00303C4F
00000063
Max Agility00303C50
00000063
Max Move00303C51
00000063
Khris Codes
Infinite HP00303C7F
00000063
Max HP00303C7D
00000063
Infinite MP00303C81
00000063
Max MP00303C80
00000063
Level 9900303C75
00000063
Max Attack00303C76
00000063
Max Defense00303C77
00000063
Max Agility00303C78
00000063
Max Move00303C79
00000063
Shining Force Codes (Part 2)
Torasu Codes
Infinite HP00303CA7
00000063
Max HP00303CA5
00000063
Infinite MP00303CA9
00000063
Max MP00303CA8
00000063
Level 9900303C9D
00000063
Max Attack00303C9E
00000063
Max Defense00303C9F
00000063
Max Agility00303CA0
00000063
Max Move00303CA1
00000063
Gong Codes
Infinite HP00303CCF
00000063
Max HP00303CCD
00000063
Infinite MP00303CD1
00000063
Max MP00303CD0
00000063
Level 9900303CC5
00000063
Max Attack00303CC6
00000063
Max Defense00303CC7
00000063
Max Agility00303CC8
00000063
Max Move00303CC9
00000063
Diane Codes
Infinite HP00303CF7
00000063
Max HP00303CF5
00000063
Infinite MP00303CF9
00000063
Max MP00303CF8
00000063
Level 9900303CED
00000063
Max Attack00303CEE
00000063
Max Defense00303CEF
00000063
Max Agility00303CF0
00000063
Max Move00303CF1
00000063
Hans Codes
Infinite HP00303D1F
00000063
Max HP00303D1D
00000063
Infinite MP00303D21
00000063
Max MP00303D20
00000063
Level 9900303D15
00000063
Max Attack00303D16
00000063
Max Defense00303D17
00000063
Max Agility00303D18
00000063
Max Move00303D19
00000063
Lyle Codes
Infinite HP00303D47
00000063
Max HP00303D45
00000063
Infinite MP00303D49
00000063
Max MP00303D48
00000063
Level 9900303D3D
00000063
Max Attack00303D3E
00000063
Max Defense00303D3F
00000063
Max Agility00303D40
00000063
Max Move00303D41
00000063
Amon Codes
Infinite HP00303D6F
00000063
Max HP00303D6D
00000063
Infinite MP00303D71
00000063
Max MP00303D70
00000063
Level 9900303D65
00000063
Max Attack00303D66
00000063
Max Defense00303D67
00000063
Max Agility00303D68
00000063
Max Move00303D69
00000063
Balbaroy Codes
Infinite HP00303D97
00000063
Max HP00303D95
00000063
Infinite MP00303D99
00000063
Max MP00303D98
00000063
Level 9900303D8D
00000063
Max Attack00303D8E
00000063
Max Defense00303D8F
00000063
Max Agility00303D90
00000063
Max Move00303D91
00000063
Kokich Codes
Infinite HP00303DBF
00000063
Max HP00303DBD
00000063
Infinite MP00303DC1
00000063
Max MP00303DC0
00000063
Level 9900303DB5
00000063
Max Attack00303DB6
00000063
Max Defense00303DB7
00000063
Max Agility00303DB8
00000063
Max Move00303DB9
00000063
Bleu Codes
Infinite HP00303DE7
00000063
Max HP00303DE5
00000063
Infinite MP00303DE9
00000063
Max MP00303DE8
00000063
Level 9900303DDD
00000063
Max Attack00303DDE
00000063
Max Defense00303DDF
00000063
Max Agility00303DE0
00000063
Max Move00303DE1
00000063
Adam Codes
Infinite HP00303E0F
00000063
Max HP00303E0D
00000063
Infinite MP00303E11
00000063
Max MP00303E10
00000063
Level 9900303E05
00000063
Max Attack00303E06
00000063
Max Defense00303E07
00000063
Max Agility00303E08
00000063
Max Move00303E09
00000063
Zylo Codes
Infinite HP00303E37
00000063
Max HP00303E35
00000063
Infinite MP00303E39
00000063
Max MP00303E38
00000063
Level 9900303E2D
00000063
Max Attack00303E2E
00000063
Max Defense00303E2F
00000063
Max Agility00303E30
00000063
Max Move00303E31
00000063
Musash Codes
Infinite HP00303E5F
00000063
Max HP00303E5D
00000063
Infinite MP00303E61
00000063
Max MP00303E60
00000063
Level 9900303E55
00000063
Max Attack00303E56
00000063
Max Defense00303E57
00000063
Max Agility00303E58
00000063
Max Move00303E59
00000063
Hanzou Codes
Infinite HP00303E87
00000063
Max HP00303E85
00000063
Infinite MP00303E89
00000063
Max MP00303E88
00000063
Level 9900303E7D
00000063
Max Attack00303E7E
00000063
Max Defense00303E7F
00000063
Max Agility00303E80
00000063
Max Move00303E81
00000063
Jogurt Codes
Infinite HP00303EAF
00000063
Max HP00303EAD
00000063
Infinite MP00303EB1
00000063
Max MP00303EB0
00000063
Level 9900303EA5
00000063
Max Attack00303EA6
00000063
Max Defense00303EA7
00000063
Max Agility00303EA8
00000063
Max Move00303EA9
00000063
Sonic-The Hedgehog Codes
Max Rings01309BA0
0000E703
Infinite Lives00309B92
00000009
Time Always 0:0000309BA3
00000000
00309BA4
00000000
Invincible00309BAC
00000001
Max Score00309BA7
0000000F
01309BA8
00003F42
Press X+Start For Level Select (Title Screen)00309D60
00000001
Enable Debug Mode00309D61
00000001
00309D62
00000001
Streets Of Rage Codes
Infinite Health P100308D01
00000068
Infinite Lives P100308D03
00000008
Max Score P101308D16
00009999
00308D18
00000099
Infinite Health P200308E01
00000068
Infinite Lives P200308E03
00000008
Max Score P201308E16
00009999
00308E18
00000099
Infinite Time003099BC
00000099
Vectorman Codes
Infinite Time01308610
00000500
Infinite Lives003085FD
00000003
Infinite Health003085F9
00000004
Max Score00308FE5
0000000F
01308FE6
00003F42
Press X For Debug Menu (Options Menu)01308628
00000108
Weapon Modifier (00-03)00308111
000000??
Wrestle War Codes
Infinite Health P101303D80
00004050
Infinite Health P201303E80
00004050
Infinite Time Out Of Ring01303F8A
00000000
Noone Ever Pinned01303F8C
00000000
Infinite Time013061AC
00000909
003061AE
00000009