Fur Fighters

Credit: Sage

VLF Facility Codes
Infinite Ammo-Pistol01E026D4
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01E026D6
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01E026D8
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01E026DA
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01E026DC
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01E026DE
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01E026E0
0000270F
Saving Juanita Codes
Infinite Ammo-Pistol01853814
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01853816
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01853818
0000270F
Infinite Ammo-Rockets0185381A
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun0185381C
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster0185381E
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01853820
0000270F
Cape Canardo Codes
Infinite Ammo-Pistol019BDEA4
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun019BDEA6
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher019BDEA8
0000270F
Infinite Ammo-Rockets019BDEAA
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun019BDEAC
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster019BDEAE
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun019BDEB0
0000270F
VAB Building Codes
Infinite Ammo-Pistol01E2E2A4
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01E2E2A6
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01E2E2A8
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01E2E2AC
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01E2E2AE
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01E2E2B0
0000270F
Beaver Dam Codes
Infinite Ammo-Pistol01B360DC
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01B360DE
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01B360E0
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01B360E2
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01B360E4
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01B360E6
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01B360E8
0000270F
Compound Factions Codes
Infinite Ammo-Pistol01B12224
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01B12226
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01B12228
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01B1222A
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01B1222C
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01B1222E
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01B12230
0000270F
God Machine Valley Codes
Infinite Ammo-Pistol01C7C6EC
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01C7C6EE
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01C7C6F0
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01C7C6F2
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01C7C6F4
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01C7C6F6
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01C7C6F8
0000270F
Saving Gwynth Codes
Infinite Ammo-Pistol01A67C2C
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01A67C2E
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01A67C30
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01A67C32
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01A67C34
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01A67C36
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01A67C38
0000270F
Beaver Power Codes
Infinite Ammo-Pistol018B29CC
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun018B29CE
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher018B29D0
0000270F
Infinite Ammo-Rockets018B29D2
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun018B29D4
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster018B29D6
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun018B29D8
0000270F
Quackenheim Museum Codes
Infinite Ammo-Shotgun01B9B526
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01B9B528
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01B9B52A
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01B9B52C
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01B9B52E
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01B9B530
0000270F
Infinite Ammo-Pistol01B9B524
0000270F
World Quack Center Codes
Infinite Ammo-Pistol01B0FC04
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01B0FC06
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01B0FC08
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01B0FC0A
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01B0FC0C
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01B0FC0E
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01B0FC10
0000270F
Lower East Quack Codes
Infinite Ammo-Pistol01B3CA44
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01B3CA46
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01B3CA48
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01B3CA4A
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01B3CA4C
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01B3CA4E
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01B3CA50
0000270F
Village Codes
Infinite Ammo-Pistol01A29D9C
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun01A29D9E
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher01A29DA0
0000270F
Infinite Ammo-Rockets01A29DA2
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun01A29DA4
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster01A29DA6
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun01A29DA8
0000270F
New Quack City Codes
Infinite Ammo-Pistol019BA18C
0000270F
Infinite Ammo-Shotgun019BA18E
0000270F
Infinite Ammo-Bomb Launcher019BA190
0000270F
Infinite Ammo-Rockets019BA192
0000270F
Infinite Ammo-Freeze Gun019BA194
0000270F
Infinite Ammo-Plasma Blaster019BA196
0000270F
Infinite Ammo-Neutron Gun019BA198
0000270F